Strona Bartosza Derecha

kontakt@derech.pl

Dlaczego kandyduję?


Chcę wykorzystać moje doświadczenie i wiedzę. Chcę odważnie i profesjonalnie dbać o sprawy Metropolii Poznań w Sejmie i godnie reprezentować Wielkopolskę. Chcę być nadal blisko mieszkańców i działających na ich rzecz samorządów. Chcę, aby słowo Poseł kojarzyło się z otwartością, doświadczeniem, dynamiką i racjonalizmem.

O mnie

Urodziłem się 5 stycznia 1979 r. w Poznaniu. Ukończyłem VII L.O., jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej wydział Maszyn Roboczych i Transportu. W okresie szkolnym byłem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Po zakończeniu studiów prowadziłem własną firmę Derba zajmującą się nieruchomościami.

W latach 2002 – 2006 byłem Radnym Gminy Rokietnica, a od roku 2006 pełnię funkcję Wójta Gminy.

Biorę udział w pracach: Stowarzyszenia Metropolia Poznań (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Związku Międzygminnego Selekt. Jestem zrzeszony w stowarzyszeniach: Leader Dolina Samy, Unia Wielkopolan, Rokietnickie Stowarzyszenie Rozwoju. Należę do Platformy Obywatelskiej.

Od 2010 r. jestem członkiem Klubu Młodych Pozytywistów powołanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Rodzina


Moją żoną jest Anna Derech absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Mamy córkę Karolinę lat 8. Mama nauczycielka (obecnie na emeryturze), tata wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Rokietnicy, społecznik (nie żyje).

Korzenie

Dziadek Mieczysław Dratwa major Wojska Polskiego, uczestnik powstania wielkopolskiego, zamordowany w Katyniu. Dziadek Władysław Derech zamożny przedwojenny kupiec, społecznik. Stryj Karol Derech dr n. med.

Osiągnięcia


 

Hala widowiskowo-sportowa w Rokietnicy – dobry, rentowny obiekt.   Dokończona Zachodnia Obwodnica Poznania - zabiegi o finansowanie budowy brakującego odcinka.

 
Budowa Gimnazjum – projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu z UE.   Budowa oczyszczalni ścieków – jednej z najnowocześniejszych w regionie, zrealizowanej dzięki dofinansowaniu z UE.

 
Aktywność samorządowa - udział w strukturach: Metropolia Poznań, Selekt, Leader.   Integracja transportu z Poznaniem– wspólny bilet.

 
Powstanie Traktu Napoleońskiego – droga stanowiąca oś Gminy Rokietnica. Dofinansowana ze środków programu krajowego i Powiatu Poznańskiego.   Powstanie infrastruktury społecznej – świetlica, place zabaw, boiska.

 
Budowa dróg gminnych.   Spotkania i integracja mieszkańców m.in. Rumpuć.

Galeria